Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi k sKartě

15. 9. 2012

 

Otázky a odpovědi k sKartě

Jak budu s sKartou nakupovat?

V České republice v současnosti funguje cca 65 000 POS terminálů, které přijímají platební karty. sKarta bude plnohodnotnou platební kartou se všemi jejími funkcemi, obchodníci ji budou tedy bez problémů přijímat. Po naběhnutí celého systému lze předpokládat, že počet POS terminálů se ještě zvýší.

sKartou bude možné vybírat hotovost z běžných bankomatů. Dostupnost bankomatů je v současnosti srovnatelná s počty pracovišť České pošty. Lze předpokládat, že počet bankomatů v budoucnu ještě vzroste. Zároveň řada obchodníků poskytuje tzv. službu „cash back“ – tj. možnost výběru hotovosti v obchodě, i zde se očekává růst počtu těchto míst.

V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu České spořitelny zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup sKartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma.

Kolik bude stát výběr z bankomatu?

Držitel karty má v rámci standardních služeb nárok na jeden výběr z bankomatu České spořitelny nebo provedení bezhotovostního příkazu zdarma. Každý další výběr z bankomatů České spořitelny bude zpoplatněn 6 Kč. Výběr z bankomatu jiné banky bude zpoplatněn 40 Kč. Oba poplatky jsou standardními poplatky pro klienty České spořitelny. Další informace naleznete na www.skontakt.cz

Kolik bude sKarta stát?

Vydání sKarty jedenkrát za její čtyřletou platnost bude pro držitele zdarma.

Co mám dělat, když kartu ztratím? Dá se zablokovat? Kde dostanu novou kartu?

Veškeré požadavky budou vyřizovat kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. sKarta půjde též zablokovat na bezplatné lince, která bude uvedena na kartě.

Budu muset mít sKartu i v případě, kdy si chci nechat dávky posílat na svůj účet?

Ano, kartu postupně obdrží všichni příjemci dávek. V případě, že si příjemce dávek bude přát zasílat celou dávku (případně dávky), ze svého účtu vedeného k sKartě na jiný účet vedený v kterékoliv bance ČR, zadá platební příkaz na Kontaktním pracovišti ÚP ČR. Převod je prováděn zdarma.

Jaké jsou vůbec výhody sKarty pro její uživatele?

  • Dostupnost a pohodlí – klienti nemusejí pro dávky na poštu nebo na úřad. Mohou je využít prostřednictvím karty v kterémkoli bankomatu nebo platebním terminálu v obchodech.
  • Bezpečí - klienti nemusejí mít obavu o ztrátu hotovosti. Pokud ztratí kartu, stačí, když ji zablokují.

Kolik MPSV spořitelně za vydávání a provozování sociální karty zaplatí?

MPSV spořitelně nic platit nebude. Veškeré náklady jdou za Českou spořitelnou.

Nedojde k pozdějšímu zpoplatnění služeb, které jsou nyní při zavádění karty zdarma?

Česká spořitelna se zavázala zabezpečit standardní služby pro držitele sKaret bezplatně v souladu s podmínkami smlouvy po dobu jejího trvání, tzn. na 12 let.

Můžete, prosím, vysvětlit, jak přesně bude sKarta ve vztahu k exekucím fungovat?

Sociální dávky, které vyplácí Úřad práce ČR, a ze kterých lze provádět exekuce, jsou dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně, tj., rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči, jsou výkonem rozhodnutí nepostižitelné. Výplata těchto dávek prostřednictvím sKarty bude zajištěna v souladu s uvedeným. Účet, ke kterému je vázána sKarta, je účtem technickým. Při exekuci z výše uvedených sociálních dávek se postupuje podle občanského soudního řádu výlučně formou srážek ze mzdy a jiných příjmů. Povinnému se z dávky sráží určitá stanovená částka, kterou plátce jiného příjmu (v těchto případech ÚP ČR) poukazuje místo příjemci dávky oprávněnému (tj. věřiteli) na základě exekučního příkazu. Stanovení výše srážek je upraveno jednak OSŘ, jednak nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Konstrukce výpočtu tzv. „nezabavitelné částky“, která nesmí být povinné osobě při výkonu rozhodnutí sražena vychází ze dvou parametrů - částky životního minima a z normativních nákladů na bydlení. sKarta je platební kanál, který je implementován do všech potřebných systémů, které jsou v rámci ÚP provozovány.

V případě exekucí se v podstatě nadále nic nemění. Mohou se exekuovat pouze dávky, u kterých to dovolují platné právní předpisy (dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně), jiné dávky nikoli. V případě jejich exekuce musí příjemci dávek zůstat nezabavitelná částka.

Můžete, prosím, upřesnit, jak to tedy skutečně s exekucí sKartových účtů bude? Bude probíhat přímo na sKartovém účtu a jak? Bude exekutor respektovat nezabavitelné (měsíční) minimum, jak to zajistíte?

Úřad práce ČR musí dle zákona spolupracovat s exekutorskými úřady a také tak činí. V případě, že je na ÚP doručen exekutorský výměr k výkonu rozhodnutí, je vykonán. Sráženy jsou pouze ty dávky, které mohou být exekvovány ze zákona. Klientovi, který je exekucí postižen pak vyplácíme již exekuované dávky. Exekutor svůj nárok na část dávek uspokojí tím, že postižitelnou část peněz mu poukáže Úřad práce ČR.

Novela občanského soudního řádu, která již prošla legislativním procesem a čeká na podpis prezidenta republiky, pak stanoví, že technický účet k sKartě nebude možno exekuovat. Tato novela začne platit od 1. 1. 2013. Do té doby platí dohoda s prezidentem exekutorské komory, že účet sKarty je považován jako technický a tedy nebude exekutory zahrnován do výkonu rozhodnutí.

Časovému plánu změny legislativy je přizpůsoben i harmonogram vydávání sKaret.

Kdy je začnete rozesílat a komu a kolika lidí se to bude týkat?

Od 23. července bude zahájen tzv. ověřovací provoz na všech krajských pobočkách ÚP. K tomuto datu by měly být doručeno do České spořitelny 1400 žádostí o vydání sKarty (z každé krajské pobočky 100ks). Do deseti pracovních dnů (dle smlouvy) by pak měla ČS sKarty vyrobit a distribuovat na jednotlivé Krajské pobočky Úřadu práce ČR tak, aby od 7. srpna mohly být tyto vydávány klientům ÚP. Podle současných odhadů bude v Libereckém kraji do konce roku vydáno cca 57.000 sKaret.

Jak ošetříte to, že karty duševně postižených lidí nikdo nezneužije?

Pokud je někdo duševně nemocný a to takovým způsobem, že není způsobilý k právním úkonům, pak na takový případ pamatuje česká legislativa, tzn. lidé s ZTP průkazy budou tyto dostávat bez platební funkce a peníze půjdou opatrovníkovi na jeho sKartu. Těch kombinací je mnoho, ale tam kde je opatrovník či zákonný zástupce jsou peníze směřovány jim.

Objevily se nějaké technické potíže při jejich vydávání?

Prozatím v pilotním projektu jsme nezaznamenali žádné problémy. Pro maximální kontrolu datových toků jsme také spustili tzv. ověřovací provoz (viz výše). Jeho cílem je maximálně odladit a zkontrolovat nejenom datové, ale i fyzické přenosy a převozy sKaret na krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Bude se skutečně zpětně vyhodnocovat, co za prostředky na sKartě lidé nakupují? Počítá se i s nějakými případnými sankcemi? Pokud ano, s jakými?

Ano, tuto funkcionalitu k sKartě plánujeme zprovoznit v roce 2013. Nutno však podotknou, že se bude týkat jen klientů v hmotné nouzi.

Kolik projekt zavedení sKaret stál?

Daňové poplatníky zavedení karet nestálo nic, nehradili jsme dodavateli ani korunu. Zavedením sKaret naopak ušetříme více než 200 mil Kč, což jsou dnes roční náklady za transfer financí k příjemcům dávek.